» » Hea! fan 23 novimber 2016 17:35 | Omrop Fryslân

Hea! fan 23 novimber 2016 17:35 | Omrop Fryslân

Super leuk filmpje over het verkeerspark in Assen en de veiling. Je kunt heel mooi zien hoe het verkeerspark in Duinen Zathe eruit zal gaan zien (ongeveer). ?

Hea! fan 23 novimber 2016 17:35 | Omrop Fryslân

Hast eltsenien hat wol oantinkens oan Verkeerspark Assen, want wa hat dêr no net west mei it skoalreiske fan de legere skoalle? It park is lykwols sûnt 2014 ticht en wurdt op dit stuit op ‘e nij oanle